Projekce

Provádíme projekci IP kamerových systémů.

Dále pak návrh datové infrastruktury a specifikaci záznamového zařízení. Naše zkušenosti nám dovolují v projektu požít nejnovější bezpečnostní technologie. V projektech vždy spolupracujeme přímo s výrobcem navrhovaného zařízení, tím získáme úplné informace o době životnosti navrhovaného systému a máme k dispozici veškeré aktuální certifikace.

V případě rozsáhlých projektů s různými bezpečnostními technologiemi jsme schopni sestavit specializovaný tým odborníků a celý projekt řídit.